close

Ne ver, ne boisia, ne prosi

Не верь, не бойся, не проси

Разные ночи, разные люди
Хочет – не хочет, любит – не любит
Кто то отстанет, кто-то соскочит
Кто-то устанет и перехочет…

Кто-то закрутит провод на клеммы
Кто-то замутит новые темы
Кто-то понты, а кто-то маньяк
Кто-то как ты, кто-то как я…

Не зажигай и не гаси
Не верь, не бойся, не проси
И успокойся, и успокойся
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся
Не верь, не бойся
Не верь, не бойся и не проси

Где-то есть много, то, чего мало
Но на дорогах будет облава
Кто-то рискнет, а кто-то не сможет
Кто-то поймет, но не поможет…

Кто-то уйдет, кто-то вернется
Кто-то найдет новое солнце
Кто-то в кусты, а кто-то в меня
Кто-то как ты, кто-то как я…

Не зажигай и не гаси
Не верь, не бойся, не проси
И успокойся, и успокойся
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся
Не верь, не бойся
Не верь, не бойся и не проси

Не зажигай и не гаси
Не верь, не бойся, не проси
И успокойся, и успокойся
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся
Не верь, не бойся
Не верь, не бойся и не проси

Ne ver, ne boisia, ne prosi

Raznie nochi, raznie lyudi
Hochet – ne hochet, lyubit – ne lyubit
Kto to otstanet, kto-to soskochit
Kto-to ustanet I perehochet…

Kto-to zakrutit provod na klemmi
Kto-to zamutit novoye temy
Kto-to ponti, a kto-to manyak
Kto-to kak ty, kto-to kak ya

Ne zazhigay I ne gasi
Ne ver, ne boisia, ne prosi
I uspokoysya… I uspokoysya
Ne ver, ne boisia, ne prosi
Ne ver, ne boisia, ne prosi
Ne ver, ne boisia
Ne ver, ne boisia
Ne ver, ne boisia… I ne prosi

Gde-to est mnogo, to, chego malo
No na dorogah budet oblava
Kto-to risknet, a kto-to ne smozhet
Kto-to poymet, no ne pomozhet

Kto-to uydet, kto-to vernotsya
Kto-to naydet novoye solntse
Kto-to v kusty, a kto-to v menya
Kto-to kak ty, kto-to kak ya

Ne zazhigay I ne gasi
Ne ver, ne boisia, ne prosi
I uspokoysya… I uspokoysya
Ne ver, ne boisia, ne prosi
Ne ver, ne boisia, ne prosi
Ne ver, ne boisia
Ne ver, ne boisia
Ne ver, ne boisia… I ne prosi

Ne zazhigay I ne gasi
Ne ver, ne boisia, ne prosi
I uspokoysya… I uspokoysya
Ne ver, ne boisia, ne prosi
Ne ver, ne boisia, ne prosi
Ne ver, ne boisia
Ne ver, ne boisia
Ne ver, ne boisia… I ne prosi

Letra: Valery Polienko
Música: Mars Lasar / Ivan Shapovalov

Ver más LETRAS

holaaaa